مشعل دو گانه سوز ریلو RIELLO

مشعل دو گانه سوز ریلو RIELLO

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل حداکثر قدرت گرمایش برق مصرفی نحوه احتراق دمپر هوا الکترو موتور فن K.w قطر شعله پوش m.m حداقل فشار گاز m.Bar
KW Kcal/hr, V –Ф
RLS28 325 280000 220-1 دومرحله اتوماتیک 0,25 140 20
RLS38 442 380000 220-1 دومرحله اتوماتیک 0,42 152 20
RLS50 581 500000 220-1 دومرحله اتوماتیک 0,65 152 20
RLS70 814 700000 220-3 دومرحله اتوماتیک 1,1 179 30
RLS100 1163 1000000 220-3 دومرحله اتوماتیک 1,5 189 45
RLS130 1395 1200000 220-3 دومرحله اتوماتیک 2,2 189 60
RLS190/M MZ 2150 1850000 220-3 دومرحله اتوماتیک 4,5 222 100
RLS250/M MZ 2460 2115000 220-3 دومرحله اتوماتیک 5,5 222 100
مشعل دو گانه سوز ریلو RIELLO0
مشعل دو گانه سوز ریلو RIELLO_thumb_0

کالاهای مشابه