مشعل دو گانه سوز نیمه صنعتی گرم ایران GND

مشعل دو گانه سوز نیمه صنعتی گرم ایران سری GND

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

GND-303

GND-304

GND-305

حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
85000 100000 130000
حداکثر قدرت گرمایش 340000 450000 550000
نحوه عملکرد تک مرحله ای دو مرحله ای  دو مرحله ای 
دمپر هوا - - -
مشخصات برقی الکترو موتور 1Ф ~ 370 W  1Ф ~ 450 W  1Ф ~ 750 W 
سروو موتور  - دارد دارد
نوع رله - - -
حد اقل فشار گاز m.Bar - - -
قطر خط گاز in 1 11/2 11/2
ابعاد دستگاه
cm
طول کلی مشعل  58.5 90 90
طول شعله پوش  19 17 24
عرض کلی مشعل 44 44 46
قطر شعله پوش 14.5 14.5 16
لوازم همراه با مشعل  پمپ سوخت-شیر برقی گاز-شیر برقی گازوئیل-رله پمپ سوخت-شیر برقی گاز-شیر برقی گازوئیل-رله پمپ سوخت-شیر برقی گاز-شیر برقی گازوئیل-رله
مشعل دو گانه سوز نیمه صنعتی گرم ایران GND0
مشعل دو گانه سوز نیمه صنعتی گرم ایران GND1
مشعل دو گانه سوز نیمه صنعتی گرم ایران GND_thumb_0
مشعل دو گانه سوز نیمه صنعتی گرم ایران GND_thumb_1

کالاهای مشابه