مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM3

مشعل مازوت سوز پارس مشعل سری PM-3

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل

PM3-PHT-318

قدرت گرمایش KW 125-444
Kcal/hr 107500-382000
نوع سوخت مازوت
مصرف سوخت kg/hr 11-40
نحوه احتراق دو مرحله ای
دمپر هوا اتوماتیک
جریان الکتریکی 220-1-50
قدرت موتور KW 0.75
پیش گرم کننده مازوت KW 3
نوع رله ایرانی
قطر شعله پوش mm 200
مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM30
مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM3_thumb_0

کالاهای مشابه