مشعل گازی پارس مشعل PM2

مشعل گاز سوز پارس مشعل سری PM-2

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

PM2-PGO-111

PM2-PGO-211

PM2-PGO-311

قدرت گرمایش KW 45-145 69-200 90-250
Kcal/hr 38700-125000 59000-172000 77400-215000
نحوه احتراق یک مرحله یک مرحله یک مرحله
دمپر هوا دستی دستی دستی
جریان الکتریکی 220-1-50 220-1-50 220-1-50
قدرت موتور KW 0.15 0.15 0.15
نوع رله ایرانی ایرانی ایرانی
قطر شعله پوش mm 150 170 170
حداقل فشار گاز mbar 18.5 18.5 18.5
قطرخط گاز in
"3/4 "1 "1
مشعل گازی پارس مشعل PM20
مشعل گازی پارس مشعل PM2_thumb_0

کالاهای مشابه