مشعل گازسوز RAY

مشعل گازسوز RAY

Ray International

  • دارای انواع دمنده دار یا فن دار
  • قابلیت کنترل دبی هوای ورودی بصورت دستی یا موتوری

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل حد اکثر قدرت گرمایش برق مصرفی نحوه احتراق دمپر هوا الکترو موتور فن .K.w. نوع رله قطر شعله پوش m.m. حد اقل فشار گاز m.Bar قطر خط گاز (In.)
KW Kcal/hr V –Ф.
Campact2000 57 49020 220-1 1مرحله دستي 0.09 DLG974 - 15
RAN25 100 86000 220-1 1مرحله دستي 0.09 DLG974 - 15
JGN80/1ION 175 150500 220-1 1مرحله دستي 0.24 DLG974 - 15 1
JGN80/2ION 240 206400 220-1 1مرحله دستي 0.24 DLG974 - 15  
PGN0ION 350 301000 220-1 2مرحله اتوماتيک 0.55 DLG974 - 15  
PGN0ION 350 301000 380-3 شعله پيوسته اتوماتيک 0.55 TMG740 - 15  
PGN1 640 550400 380-3 شعله پيوسته اتوماتيک 1.5 TMG740 - 25 "½1
PGN1 640 5504000 380-3 2مرحله اتوماتیک 1.5 TMG740 - 25 "½1
PGN1sp 940 808400 380-3 2مرحله اتوماتيک 1.5 TMG740 - 25 "½1
PGN1sp 940 808400 380-3 شعله پيوسته اتوماتيک 1.5 TMG740 - 25 2
PGN2 1700 1462000 380-3 شعله پيوسته اتوماتيک 3 TMG740 - 25 2
PGN2 1700 1462000 380-3 2مرحله اتوماتيک 3 TMG740 - 25 2
PGN2sp 2120 1823200 380-3 شعله پيوسته اتوماتیک 4 TMG740 - 35 2 1/2
PGN2sp 2120 1823200 380-3 2مرحله اتوماتیک 4 TMG740 - 35 "½2
PGN 3 3770 3242200 380-3 شعله پيوسته اتوماتيک 7.5 TMG740 - 35  
PGN3sp 4885 4200000 380-3 شعله پيوسته اتوماتيک - TMG740 - - -

 

مشعل گازسوز RAY0
مشعل گازسوز RAY_thumb_0

کالاهای مشابه