مشعل گازی شوفاژکار

مشعل گازسوز شوفاژکار

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

CKI-G88

CKI-G120

CKI-G180

CKI-G240

CKI-G380

CKI-G405

CKI-G500

CKI-G350c2s

حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
35000 40000 40000 65000 86000 100000 - -
حداکثر قدرت گرمایش 88000 107000 107000 206000 327000 400000 430000 -
نحوه عملکرد یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای دو مرحله ای
تابلو کنترل - - - - - - - -
دمپر هوا دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی
مشخصات برقی الکترو موتور 1Ф ~ 100 W 1Ф ~ 100 W
سروو موتور ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد
نوع رله شکوه شکوه شکوه شکوه شکوه شکوه شکوه شکوه
حد اقل فشار گاز m.Bar 17 17 17 17 - 17 - -
قطر خط گاز in - 1/2" 1/2" 1" - - - -
ابعاد دستگاه
mm
طول کلی مشعل-A 490 420 420 588 601 508 720 720
طول شعله پوش-C 105 97 97 174 150 155 150 150
عرض کلی مشعل-G 390 442 442 453 503 570 633 633
ارتفاع کلی مشعل-B 186 309 309 377 434 450 427 427
قطر شعله پوش-D 80 85 85 112 171 145 171 171
لوازم همراه با مشعل شیر برقی گاز تدریجی، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی 1/2"، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی 1/2"، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی 1"، پرشر هوا و گاز - شیر برقی گاز تدریجی ، پرشر هوا و گاز - -
مشعل گازی شوفاژکار0
مشعل گازی شوفاژکار1
مشعل گازی شوفاژکار2
مشعل گازی شوفاژکار3
مشعل گازی شوفاژکار4
مشعل گازی شوفاژکار_thumb_0
مشعل گازی شوفاژکار_thumb_1
مشعل گازی شوفاژکار_thumb_2
مشعل گازی شوفاژکار_thumb_3
مشعل گازی شوفاژکار_thumb_4

کالاهای مشابه