مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM9

مشعل مازوت سوز پارس مشعل سری PM-9

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

PM9-PHM-318

PM9-PHM-418

PM9-PHM-518

قدرت گرمایش KW 11600 13600 15600
Kcal/hr 9980000 11700000 13420000
نوع سوخت مازوت مازوت مازوت
مصرف سوخت kg/hr 1050 1230 1412
نحوه احتراق تدریجی تدریجی تدریجی
دمپر هوا اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک
جریان الکتریکی 380-3-50 380-3-50 380-3-50
قدرت موتور KW 37 45 45
قدرت موتور پمپ KW 2.2 2.2 2.2
پیش گرم کننده مازوت KW 54 54 54
نوع رله برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس
قطر شعله پوش mm 600 600 600
مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM90
مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM9_thumb_0

کالاهای مشابه