مشعل گازی پارس مشعل PM1

مشعل گاز سوز پارس مشعل سری PM-1

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

PMN1-PGO-111

PM1-PGO-311

قدرت گرمایش KW 12-39 32-80
Kcal/hr 10300-33900 27500-76500
نحوه احتراق یک مرحله  یک مرحله
دمپر هوا دستی دستی
جریان الکتریکی 220-1-50 220-1-50
قدرت موتور K.w 0.09 0.11
نوع رله ایرانی  ایرانی
قطر شعله پوش m.m 130 150
حداقل فشار گاز m.Bar 18.5 18.5
قطرخط گاز in
"1/2 "1/2
مشعل گازی پارس مشعل PM10
مشعل گازی پارس مشعل PM1_thumb_0

کالاهای مشابه