مشعل گازی هوفمات

مشعل گازسوز هوفمات

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

 SG1N

SG1N/K

SG1N/K2

SG3N

SG2N/K

SG3NZ

SG3NZG

2/SG3NZG

SG4NZ

SG4NZG

SG5NZ

SG5NZG

SG6NZG

SG7NZ

SG7NZG

SG3NZ

SG8NZ

حداکثر قدرت گرمایش Kcal/hr 100000  150000 180000 350000 280000 500000 650000 900000 1200000 1650000 2000000 2500000 3000000 4000000 5000000 5000000 6000000
نحوه عملکرد یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای - دو مرحله اي دو مرحله اي دو مرحله اي دو مرحله اي دو مرحله اي دو مرحله اي سه مرحله اي سه مرحله اي سه مرحله اي - سه مرحله ای
شیر برقی گاز 1/2 اینچ 3.4 اینچ 1 اینچ 1 اینچ 1 اینچ 1/2 1 اینچ 1 اینچ 1/2 1 اینچ . 1 اینچ 1/2 1 اینچ 1/2 1 اینچ . B.V+2 اینچ 2 اینچ . B.V+2 اینچ 2.1/2 اینچ . B.V+2.1/2 اینچ 2.1/2 اینچ ، skp-70+ 1/2 اینچ 3.4 +70-skp-10+ skp اینچ 1 +70-skp-10+ skp اینچ - -
نوع کنترل هوفمات ایران هوفمات ایران هوفمات ایران هوفمات ایران هوفمات ایران ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک هوفمات ایران ساترونیک
نوع موتور دمپر - - - - - - LKS-120 LKS-120 SQN - 31 SQN - 31 SQN - 31 SQN - 31 SQN - 31 LKS-310 LKS-310 - LKS-310
توان موتور 90 وات 125 وات 150 وات 370 وات 250 وات 550 وات 1100 وات 1500 وات 2200 وات 3000 وات 4000 وات 5500 وات 7500 وات 11000 وات 18000 وات - W 18000
سایز فن  135*42 میلی متر 145*42 میلی متر 160*70 میلی متر 62.200 میلی متر 70.180 میلی متر 62.225 میلی متر 82.225 میلی متر 62.240 میلی متر 82.250 میلی متر 100.250 میلی متر 115.280 میلی متر 118.315 میلی متر 115.370 میلی متر 420*115 میلی متر 420*115 میلی متر - -
حسگر شعله  یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون یون
سایز فیلتر 1/2 اینچ 3.4 اینچ 1 اینچ 1 اینچ 1 اینچ 1/2 1 اینچ 1/2 1 اینچ 1/2 1 اینچ 2 اینچ 2 اینچ 2 اینچ 4 اینچ 6 اینچ 6 اینچ 6 اینچ - 3 اینچ 
مشعل گازی هوفمات0
مشعل گازی هوفمات1
مشعل گازی هوفمات2
مشعل گازی هوفمات3
مشعل گازی هوفمات4
مشعل گازی هوفمات5
مشعل گازی هوفمات6
مشعل گازی هوفمات7
مشعل گازی هوفمات_thumb_0
مشعل گازی هوفمات_thumb_1
مشعل گازی هوفمات_thumb_2
مشعل گازی هوفمات_thumb_3
مشعل گازی هوفمات_thumb_4
مشعل گازی هوفمات_thumb_5
مشعل گازی هوفمات_thumb_6
مشعل گازی هوفمات_thumb_7

کالاهای مشابه