مشعل گازی ایران رادیاتور 3 فاز

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور 3 فاز

انواع مدل و مشخصات فنی :

مدل

PGN1B PGN 1C PGN1-SP PGN2A PGN 2 PGN2-SP PGN 3 PGN 3-SP IG 1700(فشاربالا) IG 2100(فشاربالا) 2800 IG (فشاربالا) 4400 IG (فشاربالا)
حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
212000 212000 297000 424000 424000 500000 770000 950000 - 1500000 2100000 -
حداکثر قدرت گرمایش 600000 800000 1070000 1500000 1800000 2260000 3400000 4000000 1500000 2100000 2800000 4000000
نحوه عملکرد دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله دو مرحله دو مرحله ای مدولیتینگ
تابلو کنترل - - مجزا مجزا مجزا مجزا مجزا مجزا  - دارد دارد -
دمپر هوا اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک
مشخصات برقی الکترو موتور 3Ф ~ 1.1 KW 3Ф ~ 1.1 KW 3Ф ~ 1.5 KW 3Ф ~ 2.2 KW 3Ф ~ 3 KW 3Ф ~ 4 KW 3Ф ~ 7.5 KW 3Ф ~ 11 KW 3Ф ~ 4 KW 3Ф ~ 5.5 KW 3Ф ~ 7.5 KW -
مدل سروو موتور LKS 160 LKS 160 LKS 160 LKS 310 LKS 310 LKS 310 LKS 310 LKS 310 - LKS 310 LKS 310 -
نوع رله G 790 DLG 976 TMG 740 TMG 740 TMG 740 TMG 740 TMG 740 TMG 740 سوئیسی TMG 740 TMG 740 سوئیسی
حد اقل فشار گاز Bar 20 20 20 20 30 30 50 50 - - - -
قطر خط گاز in "1/2 1 "1/2 1 "2 "2 "2 "1/2 2 "4 "4 "2 "2 "2 "2
ابعاد دستگاه
cm
طول کلی مشعل 81 81 81 96 96 96 145 145 - 130.6 130.6 -
طول شعله پوش 20 20 20 22 22 22 50 50 - 24.6 24.6 -
عرض کلی مشعل 71 78 78 81 81 81 100 100.5 - 85.7 85.7 -
قطر شعله پوش 16.5 16.5 16.5 19.4 19.4 21.9 31 34.1 21.9 25.4 25.4 34
لوازم همراه با مشعل شیر برقی گاز تدریجی دو مرحله ای "1/2 1 ، پرشر هوا و گاز 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "1/2 1 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "1 ، پرشر هوا و گاز 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی دو مرحله ای "2 ، پرشر هوا و گاز 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "2 ، پرشر هوا و گاز 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "2 ، پرشر هوا و گاز 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "1/2 2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "1/2 2 ، پرشر هوا و گاز 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "3 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "3 ، 2 عدد شیر برقی گاز "1 (پیلوت)،  پرشر هوا و گاز، چشم الکترونیک UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "4 ، 2 عدد شیر برقی گاز تدریجی "1 (پیلوت) ، پرشر هوا و گاز ، چشم الکترونیک UV - 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی دو مرحله ای "2 ، پرشر هوا و گاز، چشم الکترونیک UV 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2 ، 1 عدد شیر برقی گاز تدریجی دو مرحله ای "2 ، پرشر هوا و گاز، چشم الکترونیک UV -
مدل خط گاز مربوطه GT 800 GT 800 GT 1800 GT 1800 GT 1800 GT 2800 - GT 4000 - - - -
مشعل گازی ایران رادیاتور 3 فاز0
مشعل گازی ایران رادیاتور 3 فاز_thumb_0

کالاهای مشابه