مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM8

مشعل دوگانه سوز پارس مشعل سری PM-8

سوخت مصرفی : ( گاز و مازوت ) و ( گاز و گازوئیل )

انواع مدل ها و مشخضات فنی : 

مدل

PM8-KLGM-413

PM8-KHGM-413

PM8-KLG-513

PM8-KHGM-513

قدرت گرمایش KW 7500 7500 9500 9500
Kcal/hr - - - -
نوع سوخت گاز - گازوئیل گاز - مازوت گاز - گازوئیل گاز - مازوت
مصرف سوخت گازوئیل / مازوت kg/hr - - 800 -
مصرف سوخت گاز طبیعی Nm3/h - - 860 -
نحوه احتراق دو مرحله ای تدریجی تدریجی تدریجی
دمپر هوا اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک
جریان الکتریکی 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
قدرت موتور KW 18.5 18.5 37 37
قدرت موتور پمپ KW 2.2 2.2 2.2 2.2
نوع رله برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس
قطر شعله پوش mm 465 465 465 465
فشار پمپ گاز mbar 138 138 138 138
مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM80
مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM8_thumb_0

کالاهای مشابه