مشعل گازوئیلی هوفمات

مشعل گازوئیل سوز هوفمات

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

SL3M

SL3M/H

SL3MZG

SL4MZ

SL4MZG

SL5MZ

SL5MZG

حداکثر قدرت گرمایش Kcal/hr 350000 350000 650000 1200000 1650000  2000000 2500000
نحوه احتراق يك مرحله اي دو مرحله دو مرحله ای دو مرحله اي دو مرحله ای دو مرحله اي دو مرحله ای
نوع کنترل هوفمات ایران TF 902 ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک ساترونیک
نوع سوخت گازوئیل گازوئیل گازوئیل گازوئیل گازوئیل گازوئیل گازوئیل
نوع موتور دمپر - SQN - 31 LKS-160 SQN - 31 SQN - 31 SQN - 31 SQN - 31
نوع دمپر - جکی - J6 جکی - -
توان موتور 370 وات - 1100 وات 2200 وات 3000 وات 4000 وات 5500 وات
سایز فن  62.200 میلی متر - 82.225 میلی متر 82.250 میلی متر 102.280 میلی متر 115.315 میلی متر 115.315 میلی متر
قدرت الکتروموتور  - 370 وات - - 3 کیلووات - 5.5 کیلووات
تابلو کنترل - - دارد دارد دارد دارد دارد
پرشر سوئیچ گاز دارد - دارد - دارد دارد دارد
پرشر سوئیچ هوا دارد - دارد - دارد دارد دارد
مشعل گازوئیلی هوفمات0
مشعل گازوئیلی هوفمات1
مشعل گازوئیلی هوفمات2
مشعل گازوئیلی هوفمات3
مشعل گازوئیلی هوفمات_thumb_0
مشعل گازوئیلی هوفمات_thumb_1
مشعل گازوئیلی هوفمات_thumb_2
مشعل گازوئیلی هوفمات_thumb_3

کالاهای مشابه