مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM5

مشعل مازوت سوز پارس مشعل سری PM-5

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

PM5-PHT-118

PM5-PHT-218

قدرت گرمایش KW 285-726 285-726
Kcal/hr 232000-774000 387000-1118000
نوع سوخت مازوت مازوت
مصرف سوخت kg/hr 24-81 40-117
نحوه احتراق دو مرحله ای دو مرحله ای 
دمپر هوا اتوماتیک اتوماتیک
جریان الکتریکی 380-3-50 380-3-50
قدرت موتور KW 1.1 2.2
پیش گرم کننده مازوت KW 6 6
نوع رله هانیول یا زیمنس هانیول یا زیمنس
قطر شعله پوش mm 325 325
مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM50
مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM5_thumb_0

کالاهای مشابه