مشعل گازوئيل سوز پارس مشعل PM2

مشعل گازوئيلی پارس مشعل سری PM-2

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

PM2-PLO-218

قدرت گرمایش KW 117-214
Kcal/hr 101000-184000
نوع سوخت گازوئیل
مصرف سوخت kg/hr 9.9-18
نحوه احتراق یک مرحله
دمپر هوا دستی
جریان الکتریکی 220-1-50
قدرت موتور KW 0.15
نوع رله ایرانی
قطر شعله پوش mm 120
مشعل گازوئيل سوز پارس مشعل PM20
مشعل گازوئيل سوز پارس مشعل PM2_thumb_0

کالاهای مشابه