مشعل گازی ایران رادیاتور

مشعل گازسوز ایران رادیاتور

برق مصرفی: تکفاز/3 فاز 

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل

RAN 25

JGN80/0

JGN80/1

JGN80/2

PGN0

PGN0A

PGN 0SP

PGN1A

حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
37000 42000 52000 52000 110000 130000 130000 212000
حداکثر قدرت گرمایش 102000 155000 172000 225000 325000 390000 390000 500000
نحوه عملکرد یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای یک مرحله ای
یک مرحله ای
یک مرحله ای
یک مرحله ای
تابلو کنترل  - - - - - - - -
دمپر هوا دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی
مشخصات برقی الکترو موتور 1Ф ~ 90 W  1Ф ~ 240 W  1Ф ~ 240 W  1Ф ~ 240 W  1Ф ~ 370 W  1Ф ~ 370 W 3Ф ~ 550 W 3Ф ~ 1.1 KW
مدل سروو موتور  - - - - - - LKS 160 -
نوع رله G 790 G 790 G 790 G 790 G 790 G 790 G 790 G 790
حد اقل فشار گاز m.Bar 17.5 17.5 17.5 17.5 20 20 20 20
قطر خط گاز in "3/4 "1 "1 "1 "1/2 1 "1/2 1 "1/2 1
ابعاد دستگاه
cm
طول کلی مشعل  41.7 55.2 55.2 55.2 70 70 70 81
طول شعله پوش  9.7 14 14 14 17 17 17 20
عرض کلی مشعل 45.3 46 46 55.2 58.5 62.5 62.5 71
قطر شعله پوش 8.8 11 11 14 15.3 15.3 15.3 16.5
لوازم همراه با مشعل  شیر برقی گاز تدریجی "1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1/2 1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1/2 1 ، پرشر هوا و گاز شیر برقی گاز تدریجی "1/2 1 ، پرشر هوا و گاز
مدل خط گاز مربوطه - - - - - - GT 2800 GT 800
مشعل گازی ایران رادیاتور0
مشعل گازی ایران رادیاتور_thumb_0

کالاهای مشابه