مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM6

مشعل دوگانه سوز پارس مشعل سری PM6

سوخت مصرفی: گاز و مازوت / گاز و گازوئیل 

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

PM6-KLG-313

PM6-KHG-313

PM6-KLG-413

PM6-KHG-413

PM6-KLG-513

PM6-KHG-513

قدرت گرمایش KW 900-1700 950-1700 1700-2400 1700-2400 2400-3000 2400-3000
Kcal/hr 774000-1462000 817000-1462000 1462000-2064000 1462000-2064000 2064000-2580000 2064000-2580000
نوع سوخت گاز - گازوئیل گاز - مازوت گاز - گازوئیل گاز - مازوت گاز - گازوئیل گاز - مازوت
مصرف سوخت  مازوت/گازوئیل kg/hr 76-143 86-153 143-202 153-217 202-252 217-271
گاز طبیعی Nm3/h 81-153 86-153 153-217 153-217 217-271 217-271
نحوه احتراق دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای دو مرحله ای
دمپر هوا اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک اتوماتیک
جریان الکتریکی 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
قدرت موتور KW 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5
قدرت موتور پمپ KW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
پیش گرم کننده مازوت KW - 6 - 7.5 - 9
نوع رله برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس برند هانیول یا زیمنس
قطر شعله پوش mm 305 305 305 305 305 305
فشار پمپ گاز mbar 138 138 138 138 138 138

 

مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM60
مشعل دوگانه سوز پارس مشعل PM6_thumb_0

کالاهای مشابه