مشعل گازی صنعتی کارخانجات کوچک گرم ایران سری GNG

مشعل گاز سوز صنعتی گرم ایران مناسب کارخانجات کوچک سری GNG 

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

GNG-90/6S

GNG-90/6CS

GNG-90/8S

GNG-90/8CS

حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
180000 180000 270000  
حداکثر قدرت گرمایش 700000 700000 830000 83000
نحوه عملکرد دو مرحله ای دو مرحله ای  دو مرحله ای  دو مرحله ای
دمپر هوا اتوماتیک اتوماتیک  اتوماتیک  
مشخصات برقی الکترو موتور 3Ф ~ 1100 W  3Ф ~ 1100 W 3Ф ~ 1500 W   
سروو موتور  دارد دارد دارد  
نوع رله اروپایی - اروپایی  
حد اقل فشار گاز m.Bar 20 20 20  
قطر خط گاز in "½ 1 "½ 1 -  
ابعاد دستگاه
cm
طول کلی مشعل  107 107 107  
طول شعله پوش  22 22 22  
عرض کلی مشعل 54 54 54  
قطر شعله پوش 17.6 17.6 17.6  
لوازم همراه با مشعل  خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان  

 

مشعل گازی صنعتی کارخانجات کوچک گرم ایران سری GNG0
مشعل گازی صنعتی کارخانجات کوچک گرم ایران سری GNG1
مشعل گازی صنعتی کارخانجات کوچک گرم ایران سری GNG_thumb_0
مشعل گازی صنعتی کارخانجات کوچک گرم ایران سری GNG_thumb_1

کالاهای مشابه