مشعل گازی خانگی گرم ایران سری GNG

مشعل گازسوز خانگی گرم ایران سری GNG

انواع مدل ها و مشخصات فنی :

مدل

GNG-50

GNG-90

GNG-90A

GNG-90/1

GNG-90/2

حداقل قدرت گرمایش
Kcal/hr
20000 50000 65000 65000 65000
حداکثر قدرت گرمایش 53000 110000 155000 165000 240000
نحوه عملکرد تک مرحله ای تک مرحله ای  تک مرحله ای تک مرحله ای  تک مرحله ای 
دمپر هوا دستی دستی دستی دستی دستی
مشخصات برقی الکترو موتور 1Ф ~ 100 W  1Ф ~ 125 W  175 W  1Ф ~ 175 W  1Ф ~ 240 W 
سروو موتور  - - - - -
نوع رله ایرانی ایرانی - ایرانی ایرانی
حد اقل فشار گاز m.Bar 20 20 - 20 20
قطر خط گاز in 3/4 3/4 "1
ابعاد دستگاه
cm
طول کلی مشعل  41 42 51 57 57
طول شعله پوش  11 9.5 17.5 14.5 14.5
عرض کلی مشعل 27 34 38 39 39
قطر شعله پوش 8 9.2 11.5 11.4 11.4
لوازم همراه با مشعل  شیر برقی گاز- پرشر گاز - پرشر هوا - رله شیر برقی گاز- پرشر گاز - پرشر هوا - رله شیر برقی گاز- پرشر گاز - پرشر هوا - رله شیر برقی گاز- پرشر گاز - پرشر هوا - رله شیر برقی گاز- پرشر گاز - پرشر هوا - رله
مشعل گازی خانگی گرم ایران سری GNG0
مشعل گازی خانگی گرم ایران سری GNG_thumb_0

کالاهای مشابه