مشعل گازسوز هوا جدا مادولار گرم ایران سری SMG

مشعل گازی هوا جدا مادولار گرم ایران سری SMG

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل ظرفیت حرارتی kcal/h
SMG 90.65 1500000-6700000
SMG 90.70 1700000-7100000
SMG 90.75 1800000-7800000
SMG 90.85 2000000-8800000
SMG 90.100 2300000-10300000
SMG 90.120 2500000-11800000
مشعل گازسوز هوا جدا مادولار گرم ایران سری SMG0
مشعل گازسوز هوا جدا مادولار گرم ایران سری SMG_thumb_0

کالاهای مشابه