مشعل دوگانه سوز ( مازوت - گازوئیل ) صنعتی نیروگاهی گرم ایران GNO

مشعل دوگانه سوز ( مازوت - گازوئیل ) صنعتی نیروگاهی شرکت گرم ایران سری GNO

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل  ظرفیت حرارتی   kcal/h
GNO 440 700,000-4,400,000
GNO 450 1,100,000-5,300,000
GNO 460 1,500,000-6,200,000
مشعل دوگانه سوز ( مازوت - گازوئیل ) صنعتی نیروگاهی گرم ایران GNO0
مشعل دوگانه سوز ( مازوت - گازوئیل ) صنعتی نیروگاهی گرم ایران GNO_thumb_0

کالاهای مشابه