مشعل دوگانه سوز ( مازوت و گازوئیل ) هوا جدا مادولار گرم ایران SMO

مشعل دوگانه سوز ( مازوت و گازوئیل ) هوا جدا مادولار شرکت گرم ایران سری SMO

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

ظرفیت حرارتی kcal/h
SMO 465 1,500,000-6,700,000
SMO 470 1,700,000-7,100,000
SMO 475 1,800,000-7,800,000
SMO 485 2,000,000-8,800,000
SMO 4100 2,300,000-10,300,000
SMO 4120 2,500,000-11,800,000
مشعل دوگانه سوز ( مازوت و گازوئیل ) هوا جدا مادولار گرم ایران SMO0
مشعل دوگانه سوز ( مازوت و گازوئیل ) هوا جدا مادولار گرم ایران SMO_thumb_0

کالاهای مشابه