هواساز سارایئل

هواساز سارایئل ( با کویل گرمایی و سرمایی )

توضیحات : 

 • هواسازهاي شركت سارایئل به صورت هواسازهاي متداول وهواسازهاي هايژنيك (آنتي باكتريال ) با ساختار عمودي، افقي و L شكل با كوئل هاي سرمايشي و گرمايشي با قابليت نصب انواع فليتر و لامپهاي  UVC طراحي و توليد مي شود.

انواع مدل ها : 

 • AHU 250
 • AHU 350
 • AHU 500
 • AHU 700
 • AHU 1000
 • AHU 1500
 • AHU 2200
 • AHU 2500
 • AHU 3000
 • AHU 4000
هواساز سارایئل0
هواساز سارایئل1
هواساز سارایئل_thumb_0
هواساز سارایئل_thumb_1