هوا ساز دماکو

هوا ساز دماکو ( تک منطقه - چند منطقه )

توضیحات : 

 • امكان دسترسي به دستگاه ، اتاق فن واتاق فيلتر با درب بازديد لولايي ودستگيره پلي پروپيلن
 • قابلیت نصب کویل سرمایی ،کویل انبساط مستقیم DX وکویل حرارتی
 • بدنه دستگاه ازورق گالوانيزه گرم (HOT DIP )

انواع مدل ها : 

 • D-2500-  AH-B
 • D-3500-  AH-B
 • D-5000-  AH-B
 • D-7000-  AH-B
 • D-10000-  AH-B
 • D-13000-  AH-B
 • D-16000-  AH-B
 • D20000-  AH-B
 • D-25000-  AH-B
 • D30000-  AH-B
 • D-35000-  AH-B
 • DHU-400
هوا ساز دماکو0
هوا ساز دماکو_thumb_0