پمپ بشقابی استیل لئو XZS

پمپ بشقابی استیل لئو سری XZS ( سانتریفیوژ )

انواع مدل ها : 

 • LEO مدل XZS 50-32 160 /15
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 20
  حداکثر دبی(m3/h) : 29.5
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • LEO مدل XZS 50-32 160 /22
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 20
  حداکثر دبی(m3/h) : 37
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • LEO مدل XZS 50-32 200 /30
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 3
  حداکثر هد(m) : 20
  حداکثر دبی(m3/h) : 45
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • LEO مدل XZS 50-32 200 /40
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 4
  حداکثر هد(m) : 22
  حداکثر دبی(m3/h) : 55
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4
 • LEO مدل XZS 65-40 200 /55
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 5.5
  حداکثر هد(m) : 42
  حداکثر دبی(m3/h) : 47
  سایز ورودی(اینچ) : 2.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • LEO مدل XZS 65-40 200 /75
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 7.5
  حداکثر هد(m) : 42
  حداکثر دبی(m3/h) : 55
  سایز ورودی(اینچ) : 2.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • LEO مدل XZS 65-50 160 /40
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 4
  حداکثر هد(m) : 42
  حداکثر دبی(m3/h) : 39
  سایز ورودی(اینچ) : 2.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 

پمپ بشقابی استیل لئو XZS0
پمپ بشقابی استیل لئو XZS1
پمپ بشقابی استیل لئو XZS_thumb_0
پمپ بشقابی استیل لئو XZS_thumb_1

کالاهای مشابه