پمپ بشقابی استیل پروانه باز لوارا CO

پمپ بشقابی استیل پروانه باز لوارا سری CO

انواع مدل ها : 

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 350/07
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 0.7
  حداکثر هد(m) : 13.7
  حداکثر دبی(m3/h) : 22.5
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 350/11
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 17.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 27
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 350/15
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 20.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 30
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 500/15
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 16
  حداکثر دبی(m3/h) : 42
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 500/22A
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 19.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 48
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 500/22K
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 19.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 48
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 500/30A
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 3
  حداکثر هد(m) : 24.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 54
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل CO 500/30K
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(Kw) : 3
  حداکثر هد(m) : 24.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 54
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 350/05
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 0.55
  حداکثر هد(m) : 12
  حداکثر دبی(m3/h) : 21
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 350/07A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 13.7
  حداکثر دبی(m3/h) : 22.5
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 350/07K
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 13.7
  حداکثر دبی(m3/h) : 22.5
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 350/11
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 17.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 27
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 350/15
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 20.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 30
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 500/15
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 16
  حداکثر دبی(m3/h) : 42
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 500/15K
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 16
  حداکثر دبی(m3/h) : 42
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه باز LOWARA مدل COM 500/22
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(Kw) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 19.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 48
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

پمپ بشقابی استیل پروانه باز لوارا CO0
پمپ بشقابی استیل پروانه باز لوارا CO1
پمپ بشقابی استیل پروانه باز لوارا CO_thumb_0
پمپ بشقابی استیل پروانه باز لوارا CO_thumb_1

کالاهای مشابه