پمپ بشقابی استیل پروانه نیمه باز لئو ABK

پمپ بشقابی ( سانتریفیوژ) استیل پروانه نیمه باز لئو سری ABK

انواع مدل ها : 

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 50D
  برق مصرفی : تک فاز   
  توان(hp) : 0.5 اسب
  حداکثر هد(m) : 11.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 50
  برق مصرفی : سه فاز   
  توان(hp) : 0.5 اسب
  حداکثر هد(m) : 11.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK100D
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1 اسب
  حداکثر هد(m) : 8
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 100
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 1 اسب
  حداکثر هد(m) : 8
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 120D
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.2 اسب
  حداکثر هد(m) : 11
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 150D
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.5 اسب
  حداکثر هد(m) : 9.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 33
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 150
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 1.5 اسب
  حداکثر هد(m) : 9.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 33
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 300
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 3 اسب
  حداکثر هد(m) : 15
  حداکثر دبی(m3/h) : 57
  سایز ورودی(اینچ) : 2.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ استیل پروانه نیمه باز LEO مدل ABK 400
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(hp) : 4 اسب
  حداکثر هد(m) : 17.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 66
  سایز ورودی(اینچ) : 2.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 2

پمپ بشقابی استیل پروانه نیمه باز لئو ABK0
پمپ بشقابی استیل پروانه نیمه باز لئو ABK1
پمپ بشقابی استیل پروانه نیمه باز لئو ABK_thumb_0
پمپ بشقابی استیل پروانه نیمه باز لئو ABK_thumb_1

کالاهای مشابه