پمپ بشقابی پنتاکس CM

پمپ آب بشقابی پنتاکس سری CM ( ایران ، ایتالیا )

پمپ پنتاکس سری CM از نوع تک پروانه و از خانواده پمپ های سانتریفیوژ می باشد .

انواع مدل ها : 

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 50/00 ITALY
  تکفاز
  0.5 اسب 
  21.5 ارتفاع
  5.4 دبی 

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 50/01 ITALY
  تکفاز
  0.5 اسب 
  21.5 ارتفاع 
  5.4 دبی 

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 100/00 ITALY
  تکفاز
  1 اسب 
  33 ارتفاع 
  5.4 دبی 

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 100/00 IRAN
  تکفاز
  1 اسب 
  33 ارتفاع 
  5.4 دبی 

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 100/01 ITALY
  تکفاز
  1 اسب 
  33 ارتفاع 
  5.4 دبی 

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 100/01 IRAN
  تکفاز
  1 اسب 
  33 ارتفاع 
  5.4 دبی

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 100/00 ITALY
  سه فاز
  1 اسب 
  33 ارتفاع
  5.4 دبی

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 100/01 ITALY
  سه فاز
  1 اسب 
  33 ارتفاع
  5.4 دبی

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 164/01 ITALY
  تکفاز
  1.5
  40.5
  6.6

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 164/01 ITALY
  سه فاز
  1.5
  40.5
  6.6

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CM 214/01 ITALY
  تکفاز
  2
  45.1
  7.2

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 214/01 ITALY
  سه فاز
  2
  50
  7.2

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 314/01 ITALY
  سه فاز
  3
  55.9
  7.8

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 400 ITALY
  سه فاز
  4
  47
  18

 • پمپ بشقابی Pentax مدل CMT 550 ITALY
  سه فاز
  5.5
  56.5
  42.5
پمپ بشقابی پنتاکس CM0
پمپ بشقابی پنتاکس CM1
پمپ بشقابی پنتاکس CM_thumb_0
پمپ بشقابی پنتاکس CM_thumb_1

کالاهای مشابه