پمپ جتی استریم SJET

الکترو پمپ خود مکش ( جتی ) استریم Stream چین سری SJET

1 اسب ، 1.5 اسب ، 2 اسب 

انواع مدل ها : 

مدل SJET 100L
0.75
50
3.1
1
1
مدل SJET 100B
0.75
50
3.1
1
1
مدل SJET 150B
1.1
58
3.1
1.1/2
1.1/2
مدل SJET 200
1.5
65
4.2
1.1/2
1.1/2
پمپ جتی استریم SJET0
پمپ جتی استریم SJET_thumb_0

کالاهای مشابه