پمپ جتی استیل پنتاکس INOX

پمپ جتی استیل پنتاکس یک اسب سری INOX

انواع مدل ها : 

 • پمپ جتی استیل Pentax سری INOX100/60
  تک فاز
  1 اسب 
  50 هد 
  3 دبی
  1 اینچ 

پمپ جتی استیل پنتاکس INOX0
پمپ جتی استیل پنتاکس INOX1
پمپ جتی استیل پنتاکس INOX_thumb_0
پمپ جتی استیل پنتاکس INOX_thumb_1

کالاهای مشابه