پمپ روغن داغ مس داف KYP

پمپ سانتریفیوژ روغن داغ مس داف ترکیه Masdaf سری KYP

انواع مدل ها : 

ردیف
مدل
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
1
مدل KYP 32-160
40
30
2
1.1/4
2
مدل KYP 32-200
60
30
2
1.1/4
3
مدل KYP 32-200
100
30
2
1.1/4
3
مدل KYP 40-160
40
55
2.1/2
1.1/2
4
مدل KYP 40-200
70
55
2.1/2
1.1/2
5
مدل KYP 40-250
90
55
2.1/2
1.1/2
6
مدل KYP 50-160
40
80
2.1/2
2
7
مدل KYP 50-200
60
80
2.1/2
2
8
مدل KYP 50-250
90
80
2.1/2
2
9
مدل KYP 65-125
30
130
3
2.1/2
10
مدل KYP 65-160
40
130
3
2.1/2
11
مدل KYP 65-200
70
150
3
2.1/2
12
مدل KYP 65-250
100
150
3
2.1/2
13
مدل KYP 80-160
40
200
4
2.1/2
14
مدل KYP 80-200
70
250
4
3
15
مدل KYP 80-250
100
300
4
3
16
مدل KYP 100-200
60
400
5
4
17
مدل KYP 100-250
80
400
5
4
پمپ روغن داغ مس داف KYP0
پمپ روغن داغ مس داف KYP_thumb_0

کالاهای مشابه