پمپ سانتریفیوژ توربینی عمودی VTP نوید سهند

الکتروپمپ سانتریفیوژ ( گریز از مرکز ) توربینی عمودی VTP شرکت نوید سهند

پمپ های توربینی عمودی یک یا چند طبقه شفت بلند جهت نصب در چاه های تر یا خشک با پروانه بسته، باز و شعاعی

کاربرد پمپ سانتریفیوژ VTP:

  • Cooling Water
  • Water Supply
  • Irrigation
  • Filter Backwash
  • Pressure Boosting
  • Storm Water
  • Water lift duties
  • Industrial processes
  • Hazardous liquids
پمپ سانتریفیوژ توربینی عمودی VTP نوید سهند0
پمپ سانتریفیوژ توربینی عمودی VTP نوید سهند_thumb_0

کالاهای مشابه