پمپ سانتریفیوژ تک پروانه مس داف NM

الکتروپمپ گریز از مرکز ( سانتریفیوژ ) تک پروانه Masdaf سری NM

انواع مدل ها : 

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه مس داف سری NM (32~125)

ردیف
مدل
حداکثر هد (m)
با موتور 4 پل
حداکثر هد (m)
با موتور 2 پل
حداکثر دبی (m3/h)
با موتور 4 پل
حداکثر دبی (m3/h)
با موتور 2 پل
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
1
مدل NM 32-160
11
45
25
40
2
1.1/4
2
مدل NM 32-200
18
70
25
40
2
1.1/4
3
مدل NM 32-250
23
100
15
30
2
1.1/4
4
مدل NM 40-160
10
40
35
65
2.1/2
1.1/2
5
مدل NM 40-200
16
70
35
65
2.1/2
1.1/2
6
مدل NM 40-250
28
110
30
60
2.1/2
1.1/2
7
مدل NM 50-160
10
40
50
100
2.1/2
2
8
مدل NM 50-200
16
65
50
110
2.1/2
2
9
مدل NM 50-250
28
110
60
100
2.1/2
2
10
مدل NM 50-315
45
-
65
-
3
2
11
مدل NM 65-160
12
45
80
150
3
2.1/2
12
مدل NM 65-200
18
70
90
180
3
2.1/2
13
مدل NM 65-250
25
110
90
180
3
2.1/2
14
مدل NM 65-315
40
-
130
-
3
2.1/2
15
مدل NM 65-400
60
-
120
-
4
2.1/2
16
مدل NM 80-160
10
40
110
210
4
3
17
مدل NM 80-200
18
70
130
280
4
3
18
مدل NM 80-250
28
110
180
300
4
3
19
مدل NM 80-315
40
-
200
-
4
3
20
مدل NM 80-400
65
-
210
-
4
3
21
مدل NM 100-160
-
45
-
370
6
4
22
مدل NM 100-200
18
65
200
410
6
4
23
مدل NM 100-250
25
100
270
400
6
4
24
مدل NM 100-315
42
-
380
-
6
4
25
مدل NM 100-400
65
-
250
-
6
4
26
مدل NM 125-200
15
-
350
-
6
5
27
مدل NM 125-250
25
-
400
-
6
5
28
مدل NM 125-315
38
-
500
-
6
5
29
مدل NM 125-400
65
-
420
-
6
5

 

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه مس داف سری NM (150~250)

ردیف
مدل
حداکثر هد (m)
با موتور 6 پل
حداکثر هد (m)
با موتور 4 پل
حداکثر دبی (m3/h)
با موتور 6 پل
حداکثر دبی (m3/h)
با موتور 4 پل
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
1
مدل NM 150-200
7
16
270
380
8
6
2
مدل NM 150-250
10
23
380
580
8
6
3
مدل NM 150-315
16
38
410
610
8
6
4
مدل NM 150-400
25
60
380
550
8
6
5
مدل NM 150-500
40
90
400
600
8
6
6
مدل NM 200-315
15
35
600
1000
10
8
7
مدل NM 200-400
28
65
800
1200
10
8
8
مدل NM 200-500
45
100
600
1000
12
10
9
مدل NM 250-315
16
35
900
1000
12
10
10
مدل NM 250-500
40
100
1200
2000
12
10
پمپ سانتریفیوژ تک پروانه مس داف NM0
پمپ سانتریفیوژ تک پروانه مس داف NM_thumb_0

کالاهای مشابه