پمپ سانتریفیوژ نوید موتور اتابلوک

پمپ های سانتریفیوژ ( گریز از مرکز ) سری اتابلوک ETABLOC شرکت نوید موتور

انواع مدل ها : 

پمپ اتابلوک نوید موتور | rpm 2900 سه فاز

مدل
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل Etabloc G 32-160/30 2
3
34
29
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-160/40 2
4
40
31
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-200/40 2
4
50
14
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-200/55 2
5.5
60
15.5
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-250/75 2
7.5
61
16
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-250/110 2
11
84
21.8
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-250/150 2
15
87
22
2
1.1/4
مدل Etabloc G 40-160/55 2
5.5
38
40
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/55 2
5.5
46
32
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/75 2
7.5
55
39
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/110 2
11
58
40
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-250/110 2
11
61
46
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-250/150 2
15
70
50
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-250/185 2
18.5
86
55
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-250/220 2
22
91
55
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 50-160/55 2
5.5
27
62
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-160/75 2
7.5
34
76
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-200/110 2
11
48
75
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-200/150 2
15
53
84
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-200/185 2
18.5
57
90
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-250/110 2
11
62
45
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-250/150 2
15
70
60
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-250/185 2
18.5
78
70
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-250/220 2
22
84
80
2.1/2
2
مدل Etabloc GN 50-250/300 2
30
94
84
2.1/2
2
مدل Etabloc G 65-160/110 2
11
35
135
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-160/150 2
15
39
156
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-200/220 2
22
55
156
3
2.1/2
مدل Etabloc GN 65-250/300 2
30
76
158
3
2.1/2
مدل Etabloc GN 65-250/370 2
37
84
187
3
2.1/2
مدل Etabloc GN 65-250/450 2
45
86
160
3
2.1/2
مدل Etabloc GN 65-250/550 2
55
93
160
3
2.1/2
مدل Etabloc G 80-200/220 2
22
40
240
4
3
مدل Etabloc GN 80-200/300 2
30
53
240
4
3
مدل Etabloc GN 80-200/370 2
37
58
240
4
3

 

پمپ اتابلوک نوید موتور | 1450 rpm سه فاز

مدل
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل Etabloc G 32-160/0.55 4
0.55
9.1
14
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-160/0.75 4
0.75
10
17.8
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-200/0.55 4
0.55
12.4
6
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-200/0.75 4
0.75
16
8.2
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-250/22 4
2.2
22
11
2
1.1/4
مدل Etabloc G 40-160/0.75 4
0.75
9.8
20
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/11 4
1.1
13.5
16
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/15 4
1.5
14.8
18
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-250/22 4
2.2
17.2
22
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-250/30 4
3
23.8
32
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-315/30 4
3
28
14
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-315/40 4
4
37.5
16
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-315/55 4
5.5
37.5
16
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 50-160/0.75 4
0.75
7.2
30
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-160/15 4
1.5
9.2
35
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-200/22 4
2.2
14.2
44
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-250/30 4
3
20.2
40
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-250/40 4
4
22.2
40
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-315/55 4
5.5
28
40
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-315/75 4
7.5
36
45
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-315/110 4
11
36
45
2.1/2
2
مدل Etabloc G 65-125/11 4
1.1
5.2
70
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-125/15 4
1.5
6.2
86
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-160/22 4
2.2
9.8
80
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-200/40 4
4
15.5
84
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-250/55 4
5.5
21.8
86
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-250/75 4
7.5
24
90
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-315/75 4
7.5
29
70
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-315/110 4
11
35
90
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-315/150 4
15
35
90
3
2.1/2
مدل Etabloc G 80-160/30 4
3
9.6
130
4
3
مدل Etabloc G 80-200/40 4
4
13.8
124
4
3
مدل Etabloc G 80-200/55 4
5.5
14.2
128
4
3
مدل Etabloc G 80-250/75 4
7.5
19.8
140
4
3
مدل Etabloc G 80-250/110 4
11
22.2
153
4
3
مدل Etabloc G 80-315/110 4
11
28
120
4
3
مدل Etabloc G 80-315/150 4
15
34
150
4
3
مدل Etabloc G 80-315/185 4
18.5
37
156
4
3
مدل Etabloc G 80-315/220 4
22
37
156
4
3
مدل Etabloc G 80-400/185 4
18.5
41
100
4
3
مدل Etabloc G 80-400/220 4
22
45.8
100
4
3
مدل Etabloc G 80-400/300 4
30
58
120
4
3
مدل Etabloc G 100-160/40 4
4
8.4
188
5
4
مدل Etabloc G 100-200/75 4
7.5
15
180
5
4
مدل Etabloc G 100-250/110 4
11
22.6
180
5
4
مدل Etabloc G 100-315/150 4
15
30
169
5
4
مدل Etabloc G 100-315/185 4
18.5
32
210
5
4
مدل Etabloc G 100-315/220 4
22
37
210
5
4
مدل Etabloc GN 100-400/300 4
30
46
160
5
4
مدل Etabloc GN 100-400/370 4
37
51
200
5
4
مدل Etabloc GN 100-400/450 4
45
57.5
200
5
4
مدل Etabloc GN 125-250/185 4
18.5
24
300
6
5
مدل Etabloc GN 125-315/185 4
18.5
27.5
220
6
5
مدل Etabloc GN 125-315/220 4
22
31
270
6
5
مدل Etabloc G 150-200/150 4
15
13.2
400
8
6
مدل Etabloc GN 150-250/300 4
30
21.2
450
8
6
مدل Etabloc GN 150-315/220 4
22
27
350
8
6
مدل Etabloc GN 150-315/300 4
30
30
350
8
6
مدل Etabloc GN 150-315/370 4
37
34
450
8
6
مدل Etabloc GN 150-400/550 4
55
40
400
8
6
مدل Etabloc GN 150-400/750 4
75
50
500
8
6
مدل Etabloc GN 150-400/900 4
90
57
500
8
6

 

پمپ اتابلوک نوید موتور | 1450 rpm تک فاز

مدل
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل Etabloc G 32-160/0.75 4
0.75
9.6
14
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-200/0.55 4
0.55
11.6
7
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-200/0.75 4
0.75
14.4
8
2
1.1/4
مدل Etabloc G 32-250/22 4
2.2
20.5
11
2
1.1/4
مدل Etabloc G 40-160/0.75 4
0.75
9.6
20
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/11 4
1.1
13
16
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 40-200/15 4
1.5
14.3
18
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc G 50-160/15 4
1.5
9
35
2.1/2
2
مدل Etabloc G 50-200/22 4
2.2
15
44
2.1/2
2
مدل Etabloc G 65-125/11 4
1.1
4.8
70
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-125/15 4
1.5
5.9
70
3
2.1/2
مدل Etabloc G 65-160/22 4
2.2
9.6
80
3
2.1/2

 

پمپ اتابلوک آتشنشانی نوید موتور | 2900 rpm سه فاز

مدل
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل Etabloc B 32-160/40 2
4
40
31
2
1.1/4
مدل Etabloc B 32-200/40 2
4
50
14
2
1.1/4
مدل Etabloc B 32-200/55 2
5.5
60
15.5
2
1.1/4
مدل Etabloc B 32-250/75 2
7.5
61
16
2
1.1/4
مدل Etabloc B 32-250/110 2
11
84
21.8
2
1.1/4
مدل Etabloc B 32-250/150 2
15
87
22
2
1.1/4
مدل Etabloc B 40-160/55 2
5.5
38
40
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 40-200/75 2
7.5
55
39
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 40-200/110 2
11
58
40
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 40-250/110 2
11
61
46
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 40-250/150 2
15
70
50
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 40-250/185 2
18.5
86
55
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 40-250/220 2
22
91
55
2.1/2
1.1/2
مدل Etabloc B 50-160/55 2
5.5
27
62
2.1/2
2
دل Etabloc B 50-160/75 2
7.5
34
76
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-200/110 2
11
48
75
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-200/150 2
15
53
84
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-200/185 2
18.5
57
90
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-250/110 2
11
62
45
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-250/150 2
15
70
60
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-250/185 2
18.5
78
70
2.1/2
2
مدل Etabloc B 50-250/220 2
22
84
80
2.1/2
2
مدل Etabloc BN 50-250/300 2
30
94
84
2.1/2
2
مدل Etabloc BN 65-200/220 2
22
55
156
3
2.1/2
مدل Etabloc BN 65-250/300 2
30
76
158
3
2.1/2
مدل Etabloc BN 65-250/370 2
37
84
187
3
2.1/2
مدل Etabloc BN 65-250/450 2
45
86
160
3
2.1/2
مدل Etabloc BN 65-250/550 2
55
93
160
3
2.1/2
مدل Etabloc BN 80-200/300 2
22
53
240
4
3
مدل Etabloc B 80-200/370 2
30
58
240
4
3
پمپ سانتریفیوژ نوید موتور اتابلوک0
پمپ سانتریفیوژ نوید موتور اتابلوک_thumb_0

کالاهای مشابه