پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CH

پمپ سانتریفیوژ( گریز از مرکز ) پنتاکس سری CH ( ایتالیا ، ایران )

انواع مدل ها : 

 • Pentax مدل CH 160 ITALY
  تک فاز
  1.5 اسبب 
  24.5 هد
  30 دبی
  2 اینچ

 • Pentax مدل CH 160 IRAN
  تک فاز
  1.5 اسب 
  24.5 هد
  30 دبی
  2 اینچ 

 • Pentax مدل CH 210 ITALY
  تک فاز
  2 اسب 
  28 هد
  30 دبی
  2 اینچ

 • Pentax مدل CH 210 IRAN
  تک فاز
  2 اسب 
  28 هد
  30 دبی
  2 اینچ

 • Pentax مدل CH 310 ITALY
  تک فاز
  3 اسب 
  33.5 هد
  30 دبی
  2 اینچ

 • Pentax مدل CHT 210 ITALY
  سه فاز
  2 اسب 
  28 هد
  30 دبی
  2 اینچ

 • Pentax مدل CHT 310 ITALY
  سه فاز
  3 اسب
  33.5 هد
  30 دبی
  2 اینچ

 • Pentax مدل CHT 400 ITALY
  سه فاز
  4 اسب 
  31.8 هد
  42 دبی
  3 اینچ سایز ورودی 
  2 اینچ سایز خروجی

 • Pentax مدل CHT 550 ITALY
  سه فاز
  5.5 اسب 
  37 هد
  42 دبی
  3 اینچ سایز ورودی
  2 اینچ سایز خروجی

 

 

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CH0
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CH1
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CH_thumb_0
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CH_thumb_1

کالاهای مشابه