پمپ سانتریفیوژ کا اس ب ksb سری CPKN-SX

پمپ گریز از مرکز ( سانتریفیوژ ) کا اس ب ksb آلمان سری CPKN-SX

پمپ سانتریفیوژ CPKN-SX ksb بیشتر جهت سیستم های پاشش به VdS و حفاظت از آتش مورد استفاده قرار می گیرد. از پمپ گریز از مرکز CPKN-SX ksb در سیستم های پاشش در پارک های آبی و تفریحی بیشترین کاربرد را دارد.

  • جهت تقویت سیستم های کمکی
  • نیروگاه های تولید انرژی
  • سیستم های آتش نشانی و آب آشامیدنی
  • صنایع مهندسی
  • نیروگاه هسته ای
  • تجهیزات آتش نشانی
  • جهت استفاده در صنعت کشاورزی و فاضلاب
پمپ سانتریفیوژ کا اس ب ksb سری CPKN-SX0
پمپ سانتریفیوژ کا اس ب ksb سری CPKN-SX_thumb_0

کالاهای مشابه