پمپ سانتریفیوژ کا اس ب ksb سری MULTITEC A B C D

پمپ گریز از مرکز ( سانتریفیوژ ) کا اس ب ksb آلمان سری MULTITEC A B C D

کاربرد : 

 • نمک زدایی
 • تامین انرژی
 • فرایندهای عمومی
 • انتقال حرارت ، مدارهای خنک کننده
 • مهندسی صنایع
 • آبیاری
 • ایستگاه های برق <100 مگاوات
 • ایستگاه های برق> 100 مگاوات
 • افزایش فشار
 • حمل و نقل آب خام
 • اسلحه برفی
 • فرایندهای خاص
 • مدارهای بخار
 • سیستم های
 • اب
 • تأمین آب
 • آب کار می کند
 • حمل و نقل دریایی
 • تصفیه آب
پمپ سانتریفیوژ کا اس ب ksb سری MULTITEC A B C D0
پمپ سانتریفیوژ کا اس ب ksb سری MULTITEC A B C D_thumb_0

کالاهای مشابه