پمپ سیرکولاتور لئو LPP

پمپ سیرکولاتور لئو سری LPP ( خطی )

انواع مدل ها : 

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP32-4-0.37/2    
  توان(KW) : 0.37 
  حداکثر هد(m) : 6
  حداکثر دبی(m3/h) : 8.5
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP32-8-0.37/2
  توان(KW) : 0.37 
  حداکثر هد(m) : 10
  حداکثر دبی(m3/h) : 11
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP32-16-1.1/2
  توان(KW) : 1.1 
  حداکثر هد(m) : 20
  حداکثر دبی(m3/h) : 16
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP32-21-1.5/2
  توان(KW) : 1.5 
  حداکثر هد(m) : 26
  حداکثر دبی(m3/h) : 18.5
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP32-31-3/2
  توان(KW) : 3 
  حداکثر هد(m) : 37
  حداکثر دبی(m3/h) : 24
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP40-13-0.75/2
  توان(KW) : 0.75 
  حداکثر هد(m) : 16.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 15.5
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP40-17.5-1.1/2
  توان(KW) : 1.1 
  حداکثر هد(m) : 21
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP40-20.5-1.5/2
  توان(KW) : 1.5 
  حداکثر هد(m) : 25
  حداکثر دبی(m3/h) : 20
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP50-12-1.1/2
  توان(KW) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 15
  حداکثر دبی(m3/h) : 26
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP50-16-1.5/2
  توان(KW) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 19
  حداکثر دبی(m3/h) : 32
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP50-21-2.2/2
  توان(KW) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 25
  حداکثر دبی(m3/h) : 35
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP50-24-3/2
  توان(KW) : 3
  حداکثر هد(m) : 29
  حداکثر دبی(m3/h) : 36
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP65-14-2.2/2
  توان(KW) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 17
  حداکثر دبی(m3/h) : 50
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2.1/2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP65-17-3/2
  توان(KW) : 3
  حداکثر هد(m) : 20
  حداکثر دبی(m3/h) : 56
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2.1/2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP65-28-5.5/2
  توان(KW) : 4
  حداکثر هد(m) : 33
  حداکثر دبی(m3/h) : 43
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 2.1/2

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP80-14-3/2
  توان(KW) : 3
  حداکثر هد(m) : 17
  حداکثر دبی(m3/h) : 75
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 3

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP80-20-5.5/2
  توان(KW) : 5.5
  حداکثر هد(m) : 25
  حداکثر دبی(m3/h) : 90
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 3

 • پمپ سیرکولاتور خطی LEO مدل LPP100-16-7.5/4
  توان(KW) : 7.5
  حداکثر هد(m) : 19
  حداکثر دبی(m3/h) : 140
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 4

پمپ سیرکولاتور لئو LPP0
پمپ سیرکولاتور لئو LPP1
پمپ سیرکولاتور لئو LPP_thumb_0
پمپ سیرکولاتور لئو LPP_thumb_1

کالاهای مشابه