blusearch logo

پمپ طبقاتی افقی لوارا HM

پمپ طبقاتی افقی لوارا سری e-HM

انواع مدل ها : 

ردیف
مدل
برق
مصرفی
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
1
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM06N03T
سه فاز
0.33
35
2.4
1
1
2
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM07S05T
سه فاز
0.55
42.4
2.4
1
1
3
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM08N05T
سه فاز
0.55
48.3
2.4
1
1
4
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM09S05T
سه فاز
0.55
54.2
2.4
1
1
5
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM11S05T
سه فاز
0.55
65.8
2.4
1
1
6
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM14S07T
سه فاز
0.75
84.6
2.4
1
1
7
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 1HM16S07T
سه فاز
0.75
96.3
2.4
1
1
8
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM04S05M
تک فاز
0.55
29.5
4.4
1
1
9
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM06S05T
سه فاز
0.55
43.8
4.4
1
1
10
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM07S05M
تک فاز
0.55
51.7
4.4
1
1
11
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM07S07T
سه فاز
0.75
53.1
4.4
1
1
12
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM08S07M
تک فاز
0.75
59
4.4
1
1
13
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM08S07T
سه فاز
0.75
60.5
4.4
1
1
14
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM09S11T
سه فاز
1.1
68.5
4.4
1
1
15
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM10S07M
تک فاز
0.75
73
4.4
1
1
16
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM10S11T
سه فاز
1.1
75.9
4.4
1
1
17
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM17S15T
سه فاز
1.5
128.3
4.4
1
1
18
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM19S22T
سه فاز
2.2
144.2
4.4
1
1
19
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 3HM21S22T
سه فاز
2.2
159.1
4.4
1
1
20
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM05N07T
سه فاز
0.75
37.8
8.5
1.1/4
1
21
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM06S11T
سه فاز
1.1
45.5
8.5
1.1/4
1
22
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM07S09M
تک فاز
0.9
51.6
8.5
1.1/4
1
23
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM07N11T
سه فاز
1.1
53
8.5
1.1/4
1
24
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM08S09M
تک فاز
0.9
58.8
8.5
1.1/4
1
25
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM08S11T
سه فاز
1.1
60.4
8.5
1.1/4
1
26
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM09S11M
تک فاز
1.1
66.9
8.5
1.1/4
1
27
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM09S15T
سه فاز
1.5
68.1
8.5
1.1/4
1
28
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM10S15M
تک فاز
1.5
74.7
8.5
1.1/4
1
29
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM10S15T
سه فاز
1.5
75.5
8.5
1.1/4
1
30
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM11S15M
تک فاز
1.5
82
8.5
1.1/4
1
31
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 5HM11S15T
سه فاز
1.5
83
8.5
1.1/4
1
32
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM03P15M
تک فاز
1.5
45.6
14
1.1/2
1.1/4
33
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM04P22T
سه فاز
2.2
61.2
14
1.1/2
1.1/4
34
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM04S15M
تک فاز
1.5
47.6
14
1.1/2
1.1/2
35
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM04S15T
سه فاز
1.5
48.3
14
1.1/2
1.1/2
36
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM05S22T
سه فاز
2.2
60.6
14
1.1/2
1.1/4
37
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM06S22T
سه فاز
2.2
72.4
14
1.1/2
1.1/4
38
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM07S30T
سه فاز
3
84.8
14
1.1/2
1.1/4
39
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM08S30T
سه فاز
3
96.6
14
1.1/2
1.1/4
40
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 10HM09S40T
سه فاز
4
109
14
1.1/2
1.1/4
41
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 15HM03S22T
سه فاز
2.2
43.6
24
2
1.1/2
42
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 15HM04S30T
سه فاز
3
58.1
24
2
1.1/2
43
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 15HM05S40T
سه فاز
4
72.9
24
2
1.1/2
44
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 15HM07S55T
سه فاز
5.5
102
24
2
1.1/2
45
پمپ طبقاتی افقی LOWARA مدل 22HM05S55T
سه فاز
5.5
76.4
29
2
1.1/2
پمپ طبقاتی افقی لوارا HM0
پمپ طبقاتی افقی لوارا HM1
پمپ طبقاتی افقی لوارا HM_thumb_0
پمپ طبقاتی افقی لوارا HM_thumb_1

کالاهای مشابه