پمپ محیطی لوارا PM

الکترو پمپ محیطی لوارا سری PM ( خانگی )

انواع مدل ها : 

 • پمپ محیطی LOWARA مدل PM16    
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.3
  حداکثر هد(m) : 43.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 2.22
  سایز ورودی و خروجی (اینچ) : 1

 • پمپ محیطی LOWARA مدل PM 21
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.37
  حداکثر هد(m) : 47.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 2.4
  سایز ورودی و خروجی (اینچ) : 1

 • پمپ محیطی LOWARA مدل PM 30
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.5
  حداکثر هد(m) : 56.2
  حداکثر دبی(m3/h) : 2.7
  سایز ورودی و خروجی (اینچ) : 1

 • پمپ محیطی LOWARA مدل PM 40
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.6
  حداکثر هد(m) : 64.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 2.7
  سایز ورودی و خروجی (اینچ) : 1

 • پمپ محیطی LOWARA مدل PM 60
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 79.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 3.72
  سایز ورودی و خروجی (اینچ) : 1

 • پمپ محیطی LOWARA مدل PM 70
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 102.6
  حداکثر دبی(m3/h) : 2.1
  سایز ورودی و خروجی (اینچ) : 3/4

پمپ محیطی لوارا PM0
پمپ محیطی لوارا PM1
پمپ محیطی لوارا PM_thumb_0
پمپ محیطی لوارا PM_thumb_1

کالاهای مشابه