blusearch logo

پمپ محیطی پنتاکس PM

پمپ آب محیطی پنتاکس سری PM ( ایران ، ایتالیا )

انواع مدل ها : 

 • پمپ محیطی Pentax مدل PM 45 IRAN
  تک فاز
  0.5 نیم اسب 
  40 متری 
 • پمپ محیطی Pentax مدل PM 45 ITALY
  تک فاز
  0.5 نیم اسب 
  40 متری 
 • پمپ محیطی Pentax مدل PM 65
  تک فاز
  0.7 اسبب 
  53.1 متری 
 • پمپ محیطی Pentax مدل PM 80 IRAN
  تک فاز
  1 اسب 
  65 متری 
 • پمپ محیطی Pentax مدل PM 80 ITALY
  تک فاز
  1 اسب 
  65 متری 
 • پمپ محیطی Pentax مدل PM 90
  تک فاز 
  1 اسب
  88.2 متری 
پمپ محیطی پنتاکس PM0
پمپ محیطی پنتاکس PM1
پمپ محیطی پنتاکس PM_thumb_0
پمپ محیطی پنتاکس PM_thumb_1

کالاهای مشابه