پمپ کفکش توان تک TPT

پمپ کف کش توان تک سری TPT خروجی از بالا

فلوتردار و بدون فلوتر

انواع مدل های سری TPT : 

مدل
سایز خروجی
(inch)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(lit/min)
توان
(kw)
جریان
(A)
TPT 18/4
1.1/4
18
232
0.7
3.7
TPT 18/4 - F فلوتر دار
1.1/4
18
232
0.7
3.7
TPT 34/4
1.1/4
34
225
1.2
6.6
TPT 34/4 - F فلوتر دار
1.1/4
34
225
1.2
6.6
TPT 50/4
1.1/4
50
205
1.5
8.1
TPT 50/4 - F فلوتر دار
1.1/4
50
205
1.5
8.1
TPT 50/4 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
1.1/4
50
205
1.5
2.6
TPT 65/4
1.1/4
65
200
2
10.9
TPT 65/4 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
1.1/4
65
200
2
3.3
TPT 80/4
1.1/4
80
205
2.7
15.2
TPT 80/4 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
1.1/4
80
205
2.7
4.2
TPT 100/4
1.1/4
100
212
3
16
TPT 100/4 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
1.1/4
100
212
3
5
TPT 15/6
2
15
310
0.7
3.8
TPT 15/6 - F فلوتر دار
2
15
310
0.7
3.8
TPT 27/6
2
27
313
1.1
6.2
TPT 27/6 - F فلوتر دار
2
27
313
1.1
6.2
TPT 40/6
2
40
313
1.5
8.3
TPT 40/6 - F فلوتر دار
2
40
313
1.5
8.3
TPT 40/6 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
2
40
313
1.5
2.7
TPT 51/6
2
51
313
2
10.7
TPT 51/6 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
2
51
313
2
3.6
TPT 62/6
2
62
313
2.2
11.8
TPT 62/6 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
2
62
313
2.2
4
TPT 75/6
2
75
313
2.4
13.3
TPT 75/6 - 3ph سه فاز (بدون فلوتر)
2
75
313
2.4
4.4

 

پمپ کفکش توان تک TPT0
پمپ کفکش توان تک TPT_thumb_0

کالاهای مشابه