blusearch logo

پمپ کف کش پنتاکسDP

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس سری DP

انواع مدل ها : 

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 40
  برق مصرفی : تک فاز    
  توان(W) : 200
  حداکثر هد(m) : 6.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.8
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 40G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز    
  توان(W) : 200
  حداکثر هد(m) : 6.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.8
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 60
  برق مصرفی : تک فاز   
  توان(W) : 200
  حداکثر هد(m) : 8.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 60G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز   
  توان(W) : 400
  حداکثر هد(m) : 8.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 80
  برق مصرفی : تک فاز   
  توان(W) : 800
  حداکثر هد(m) : 10.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 12
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 80G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز   
  توان(W) : 800
  حداکثر هد(m) : 10.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 12
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 100
  برق مصرفی : تک فاز  
  توان(W) : 1050
  حداکثر هد(m) : 13.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 15
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل DP 100G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز  
  توان(W) : 1050
  حداکثر هد(m) : 13.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 15
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

پمپ کف کش پنتاکسDP0
پمپ کف کش پنتاکسDP1
پمپ کف کش پنتاکسDP_thumb_0
پمپ کف کش پنتاکسDP_thumb_1

کالاهای مشابه