پکیج دیواری آریستون

پکیج دیواری آریستون ( گاز سوز )

انواع مدل ها : 

 • پکیج دیواری آریستون مدل CLAS X 24FF

  حداکثر توان گرمایی : 24000 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش : تا 160 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  فن دودکش : دارد

 • پکیج دیواری آریستون مدل CLAS X 28FF

  مساحت تحت پوشش تا: 140 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  فن دودکش: دارد
  حداکثر توان گرمایی:24091کیلوکالری برساعت


 • پکیج دیواری آریستون مدل CLAS X 35FF

  حداکثر توان گرمایی : 35000 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش : تا 250 مترمربع
  فن دودکش : دارد
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد

 • پکیج دیواری آریستون مدل CARES X 24FF

  مساحت تحت پوشش تا: 140 مترمربع
  فن دودکش: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  حداکثر توان گرمایی: 20636 کیلوکالری برساعت

 • پکیج دیواری آریستون مدل GENUS X 30FF

  مساحت تحت پوشش تا: 170 مترمربع
  ابعاد (عمق*عرض*ارتفاع):31.9*40*74.5 سانتیمتر
  تامین آب 30 درجه سانتیگراد: 14.2 لیتر بر دقیقه
  نوع سوخت مصرفی: گاز شهری
  حداکثر توان گرمایی: 25813 کیلوکالری بر ساعت

 • پکیج دیواری آریستون مدل GENUS X 35FF

  حداکثر توان گرمایی : 35000 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش : تا 250 مترمربع
  ابعاد (ارتفاع، عمق، عرض): 77*31.9*44 سانتی متر
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد

 • پکیج چگالشی آریستون دیواری مدل CLAS PREMIUM EVO 30FF

  حداکثر توان گرمایی: 25537 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  فن دودکش: دارد

 • پکیج دیواری چگالشی آریستون مدل CLAS PREMIUM EVO 35FF

  حداکثر توان گرمایی: 28374 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  فن دودکش: دارد

 • پکیج دیواری آریستون مدل HS X 24FF

  مساحت تحت پوشش: 120 مترمربع
  فن دودکش: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: 2
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: ندارد
  حداکثر توان گرمایی: 20640 کیلوکالری بر ساعت

 • پکیج دیواری آریستون مدل CLASS B EVO 30FF

  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  مجهز به مخزن
  حداکثر توان گرمایی: 25813 کیلوکالری برساعت

 • پکیج دیواری آریستون مدل ALTEAS X 30FF

  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  فن دودکش: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  حداکثر توان گرمایی:25813 کیلوکالری بر ساعت

 • پکیج دیواری آریستون مدل ALTEAS X 35FF

  حداکثر توان گرمایی : 35000 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش : تا 250 مترمربع
  فن دودکش : دارد
  تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد

 • پکیج چگالشی آریستون مدل CARES PREMIUM 30FF

  حداکثر توان گرمایی: 25537 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  فن دودکش: دارد

 • پکیج چگالشی آریستون مدل HS PREMIUM 30FF

  حداکثر توان گرمایی: 25537 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  فن دودکش: دارد

 • پکیج چگالشی آریستون مدل GENUS PREMIUM EVO 35FF

  حداکثر توان گرمایی: 27687 کیلوکالری بر ساعت
  مساحت تحت پوشش تا: 250 مترمربع
  سیستم عیب یاب الکترونیکی: دارد
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  فن دودکش: دارد
پکیج دیواری آریستون0
پکیج دیواری آریستون1
پکیج دیواری آریستون2
پکیج دیواری آریستون3
پکیج دیواری آریستون4
پکیج دیواری آریستون5
پکیج دیواری آریستون6
پکیج دیواری آریستون7
پکیج دیواری آریستون8
پکیج دیواری آریستون9
پکیج دیواری آریستون10
پکیج دیواری آریستون11
پکیج دیواری آریستون12
پکیج دیواری آریستون13
پکیج دیواری آریستون14
پکیج دیواری آریستون_thumb_0
پکیج دیواری آریستون_thumb_1
پکیج دیواری آریستون_thumb_2
پکیج دیواری آریستون_thumb_3
پکیج دیواری آریستون_thumb_4
پکیج دیواری آریستون_thumb_5
پکیج دیواری آریستون_thumb_6
پکیج دیواری آریستون_thumb_7
پکیج دیواری آریستون_thumb_8
پکیج دیواری آریستون_thumb_9
پکیج دیواری آریستون_thumb_10
پکیج دیواری آریستون_thumb_11
پکیج دیواری آریستون_thumb_12
پکیج دیواری آریستون_thumb_13
پکیج دیواری آریستون_thumb_14

کالاهای مشابه