پکيج زميني گازسوز شوفاژکار

پکيج زميني گازسوز شوفاژکار

انواع مدل ها : 

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار کوتاه مدل P5

  حداکثر توان گرمایی : 36000 کیلوکالری
  فن دودکش : ندارد
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 20 لیتری
  مساحت تحت پوشش تا : 250 مترمربع
  دارای دیگ چدنی 5 پره

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار P5 گرمایش از کف

  فن دودکش : ندارد
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 20 لیتری
  مساحت تحت پوشش تا : 250 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : گاز مایع(LPG)-گاز طبیعی
  حداکثر توان گرمایی :36000کیلوکالری

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار P6 گرمایش از کف

  دارای دیگ چدنی 6 پره
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 30 لیتری
  مساحت تحت پوشش تا : 380 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : گاز مایع(LPG)-گاز طبیعی
  حداکثر توان گرمایی :45000کیلوکالری

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار P7 گرمایش از کف

  فن دودکش : ندارد
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 30 لیتری
  دارای دیگ چدنی 7 پره
  نوع سوخت مصرفی : گاز مایع(LPG)-گاز طبیعی
  حداکثر توان گرمایی :54000 کیلوکالری

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار بلند مدل P4

  حداکثر توان گرمایی : 27000 کیلوکالری
  دارای دیگ چدنی 4 پره
  دارای مبدل صفحه ای 20000 کیلوکالری
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 20 لیتری
  مساحت تحت پوشش تا : 180 مترمربع

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار بلند مدل P5

  دارای دیگ چدنی 5 پره
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 20 لیتری
  مساحت تحت پوشش تا : 250 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی: گاز مایع(LPG)-گاز طبیعی
  حداکثر توان گرمایی :36000 کیلوکالری

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار بلند مدل P6

  دارای دیگ چدنی 6 پره
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 30 لیتری
  مساحت تحت پوشش تا : 380 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی: گاز مایع(LPG)-گاز طبیعی
  حداکثر توان گرمایی :45000 کیلوکالری

 • پکيج زميني گازسوز شوفاژکار بلند مدل P7

  حداکثر توان گرمایی : 54000 کیلوکالری
  دارای دیگ چدنی 7 پره
  دارای مخزن آبگرم کویل دار 30 لیتری
  نوع سوخت مصرفی : گاز طبیعی
پکيج زميني گازسوز شوفاژکار0
پکيج زميني گازسوز شوفاژکار_thumb_0

کالاهای مشابه