پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا

پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا HIMORA

انواع مدل ها :

 • پکیج زمینی سه گانه سوز 30000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا : 180 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی : 3 مبدل
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل

 • پکیج سه گانه سوز 50000 هیمورا

  پرت حرارتی : 5%
  قدرت ساپورت : 250 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل

 • پکیج سه گانه سوز 60000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا: 300 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی: 3 مبدل
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل

 • پکیج زمینی سه گانه سوز 80000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا: 300 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل + نیاز به نصب مشعل
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل
  برق پکیج : 18 کیلو وات - 3 فاز

 • پکیج سه گانه سوز 110000 هیمورا

  قدرت ساپورت : 300 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل

 • پکیج زمینی سه گانه سوز 140000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا : 750 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل
  نیاز به نصب مشعل

 • پکیج زمینی سه گانه سوز تک فاز 36000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا: 180 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی: 3 مبدل
  نوع سوخت مصرفی : برق ، گاز ، گازوئیل
  قابلیت تبدیل برق مصرفی تک فاز به سه فاز + نیاز به نصب مشعل

 • پکیج زمینی سه گانه سوز تک فاز 45000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا : 300 مترمربع
  تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل
  برق پکیج : 12 کیلو وات - 3 فاز
  پرت حرارتی : 15%
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا0
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا1
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا2
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا3
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا4
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا5
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا6
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا7
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_0
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_1
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_2
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_3
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_4
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_5
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_6
پکیج زمینی سه گانه سوز هیمورا_thumb_7

کالاهای مشابه