پکیج برقی زمینی تک فاز هیمورا

پکیج برقی زمینی تک فاز هیمورا HIMORA

انواع مدل ها :

  • 140000 قدرت ساپورت    مترمربع    650
  • 160000 قدرت ساپورت    مترمربع    800
  • 180000 قدرت ساپورت    مترمربع    900
  • 200000 قدرت ساپورت    مترمربع    1000
  • 300000 قدرت ساپورت    مترمربع    1500
  • 500000 قدرت ساپورت    مترمربع    2500
پکیج برقی زمینی تک فاز هیمورا0
پکیج برقی زمینی تک فاز هیمورا_thumb_0

کالاهای مشابه