پکیج زمینی استخری شوفاژکار

پکیج زمینی استخری شوفاژکار ( گاز ، گازوئیل )

انواع مدل ها : 

 • پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85

  نوع سوخت مصرفی : گاز یا گازوئیل
  حداکثر توان حرارتی : 83100 کیلوکالری بر ساعت
  قدرت ساپورت : 30 تا 40 مترمربع
  ظرفیت مبدل استخر : 70000 kcal/hr
  حداکثر توان گرمایی : 83100 kcal/hr

 • پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J

  نوع سوخت مصرفی : گاز یا گازوئیل
  حداکثر توان حرارتی : 83100 کیلوکالری بر ساعت
  قدرت ساپورت : 40 تا 70 مترمربع
  ظرفیت مبدل استخر : 70000 kcal/hr
  ظرفیت مبدل جکوزی : 43000 kcal/hr

 • پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150

  نوع سوخت مصرفی : گاز یا گازوئیل
  حداکثر توان حرارتی : 129000 کیلوکالری بر ساعت
  قدرت ساپورت : 50 تا 70 مترمربع
  ظرفیت مبدل استخر : 129000 mm

 • پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J

  نوع سوخت مصرفی : گاز یا گازوئیل
  حداکثر توان حرارتی : 146000 کیلوکالری بر ساعت
  قدرت ساپورت : 70 تا 100 مترمربع
  ظرفیت مبدل استخر : 129000 mm
  ظرفیت مبدل جکوزی : 43000 mm
پکیج زمینی استخری شوفاژکار0
پکیج زمینی استخری شوفاژکار_thumb_0

کالاهای مشابه