پکیج دو گانه سوز زمینی آلپ

پکیج دو گانه سوز زمینی آلپ تک فاز ( گاز و گازوئیل )

انواع مدل ها : 

 • پکیج زمینی دو گانه سوز آلپ 60000

  فضای پیشنهادی : تا 250 متر مربع
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  نوع: دو گانه سوز زمینی (گاز، گازوئیل)
 • پکیج زمینی دو گانه سوز آلپ 80000

  فضای پیشنهادی : تا 320 متر مربع
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  نوع: دو گانه سوز زمینی (گاز، گازوئیل)

 • پکیج زمینی دو گانه سوز آلپ 160000

  فضای پیشنهادی : تا 1000 متر مربع
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  نوع: دو گانه سوز زمینی (گاز، گازوئیل)

 • پکیج زمینی دو گانه سوز آلپ 180000

  فضای پیشنهادی : تا 1300 متر مربع
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  نوع: دو گانه سوز زمینی (گاز، گازوئیل)

 • پکیج زمینی دو گانه سوز آلپ 250000

  فضای پیشنهادی : تا 1800 متر مربع
  تعداد مبدل حرارتی: 2 مبدل
  نوع: دو گانه سوز زمینی (گاز، گازوئیل)
پکیج دو گانه سوز زمینی آلپ0
پکیج دو گانه سوز زمینی آلپ_thumb_0

کالاهای مشابه