پکیج برقی دیواری هیمورا

پکیج برقی دیواری هیمورا ( تک فاز و سه فاز )

انواع مدل ها : 

 • پکیج برقی دیواری تک فاز 24000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا : 80 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری تک فاز 28000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 120 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری تک فاز 30000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 160 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری تک فاز 36000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 190مترمربع
 • پکیج برقی دیواری تک فاز 45000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 225 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری 3 فاز 24000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 70 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری 3 فاز 28000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 120 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری 3 فاز 30000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 160 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری 3 فاز 36000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 190 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری 3 فاز 45000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 225 مترمربع
 • پکیج برقی دیواری 3 فاز 60000 هیمورا
  • مساحت تحت پوشش تا: 270 مترمربع
پکیج برقی دیواری هیمورا0
پکیج برقی دیواری هیمورا1
پکیج برقی دیواری هیمورا_thumb_0
پکیج برقی دیواری هیمورا_thumb_1

کالاهای مشابه