پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا

پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا HIMORA

انواع مدل ها : 

 • پکیج برقی زمینی 60000 سه فاز هیمورا

  پرت حرارتی : 5%
  قدرت ساپورت : 300 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : برق
  ابعاد دستگاه : 80*45*180 سانتی متر

 • پکیج برقی زمینی 80000 سه فاز هیمورا

  پرت حرارتی : 5%
  قدرت ساپورت : 350 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : برق
  ابعاد دستگاه : 47*70*95 سانتی متر

 • پکیج برقی زمینی 3 فاز 110000 هیمورا

  مساحت تحت پوشش تا : 550 مترمربع
  نوع سوخت مصرفی : برق
  پرت حرارتی : 5%
پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا0
پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا1
پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا2
پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا_thumb_0
پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا_thumb_1
پکیج برقی زمینی سه فاز هیمورا_thumb_2

کالاهای مشابه